torsdag, mars 31, 2011

Vårbruk

Det var den gamle som stod för grovarbetet i trädgården
Bilden från 20080403
Man kan konstatera att vi är åtminstone två (om inte tre?)  veckor senare i år
MEN
Nu har jag åtminstone kastat om komposten...

Etiketter: ,

onsdag, mars 30, 2011

Resa i österled III

Väl framme i Stockholm tillstötte först modren
Vår vana trogen flockades vi kring påstötta statyer
2006
Efter en rask promenad till Gallerian utökades sällskapet
Även den blyga kom med på ett hörn....
Vart är vi på väg?
Läs den spännande fortsättningen!

Etiketter: , , ,

tisdag, mars 29, 2011

Härlig konsert

Torsdagen den 24 mars var det åter dags för konsert. Den live- inspelades av Sveriges Radio. Därför introducerades programmet av en av deras medarbetare.
Före paus spelades Johannes Brahms Pianokonsert nr i i d-moll. Solist Stefan Arnold. Som framgår av Recensionen i HD var det en stor upplevelse.
Jag har inte, trots ivrigt Googlande, lyckats utröna skälet till huvudbonaden.

Efter paus spelade orkestern Wilhelm Stenhammars symfoni nr 2 i g-moll. Sin vana trogen berättade Andrew Manze först medryckande om verket - drog en parallell till sitt framförande av Hugo Alfvéns andra symfoni - This is not a great symphony... - och menade att Stenhammars däremot var det.!

Orkestern skall tydligen nu på turné till Österrike och har detta framförande med sig på repertoaren!

Vi önskar dem lycka till!

Etiketter:

måndag, mars 28, 2011

Ännu en vårpremiär

Nu äntligen är det dags att NÖJEScykla. Det har visserligen inte varit snö och is på ett tag, men de dagar som det varit sol, har det de senaste veckorna blåst en envis "frisk" vind som inte inbjudit till detta tranportmedel.
MEN
Cyklande kan jag ju enkelt göra litet större svängar:
Jag uppsökte nostalgiskt detta smultronställe:
Bilden ovan är tagen därifrån den 30 juni 2009 kl 11.05
Den gamle och jag är på hemväg från Domsten efter den sista gemensamma cykelturen. Det var ett underbart sommarväder och optimistjolleskolan för nybörjare hade sin första lektion för säsongen.
Sista bilden från sista cykelturen.
Anledningen att denna bild blir tagen är att jag upptäckte den nyinstallerade skulpturgruppen

Etiketter: , , , ,

söndag, mars 27, 2011

SM:5= Edén

Det är ända sedan den 11 februari jag recenserade en statsministerbiografi
MEN
Det betyder inte att jag inte har läst någon...

Jag försöker emellertid i mina redovisningar av mitt läsande någorlunda följa med i den tid som flytt - dvs i  Axel Munthes och Rubinsteins biografier, Jolos redovisning av 1900-10 och statsministerbiografierna, dvs redovisa dem parallellt.
 NU
för att jag inte ska komma alltför långt före är det dock dags för
nr 5 =  Nils Edén. 
Han var tio år yngre än sina föregångare och även sin efterträdare Branting. Han blev den som rätt förvaltade det kloka manövrerande som de tillsammans utfört under första världskrigets år med kulmen 1917:

"Höstens andrakammarval gav vänstern segern och en liberal-demokratisk regering bildades under Nils Edéns ledning i oktober.
Maktskiftet brukar betecknas som parlamentarismens slutliga genombrott i Sverige, och har uppfattats som en av de mest centrala händelserna i svensk politisk historia"
 Det är en av mina favoriter, Gunnar Wetterberg som skrivit biografin. Den är därför ovanligt klar, koncis och lättläst.

Nils Edén hade sin bakgrund i 1800-talets strävsamma ståndscirkulation. Hans farfars farfar var hemmansägare och kyrkvärd i Medelpad, hans farfars far nämndeman och hemmansägare. I nästa generation tog sig sönerna Nils och Per namnet Edén efter släktgården Edsta. Den yngre brodern Per blev riksdagsman i bondeståndet i mitten på 1800-talet, medan den blivande statsministerns farfar Nils läste till präst och blev komminister i Råneå i Norrbotten.

Det innebar att Nils Edén, * 1871, växte upp i det Norrbotten som inte fick järnvägsförbindelse med resten av Sverige förrän 1915. Däremot kunde han gå i det nyinrättade gymnasiet i Luleå innan han
" i september 1889 tog ångbåten Norra Sverige till Stockholm. Resan varade tre dygn"

I Uppsala blev han först kurator för Norrlands nation, sedan studentkårens ordförande. 1903 utnämndes han till professor i historia.

Första gången han yttrade sig på ett politiskt möte var 1901. Det gällde då, inte förvånande, det som skulle visa sig vara hans hjärtefråga: rösträtten.
Han blev anlitad i samband med unionsupplösningen och skrev på uppmaning av Karl Staaf en "broschyr" som kunde läsas i utlandet.
På en vecka skrev Edén ihop Det svenska programmet i unionskrisen
Han anlitades mer och mer av liberalerna på grund av sin utomordentliga talekonst, och valdes 1908 in i andra kammaren. Redan första året kunde han smula sönder det förslag till Nya universitetsstatuter som ecklesiastikminister Hugo Hammarskjöld försökte få riksdagen att anta...
I samband med Karl Staafs andra ministär blev Edén inte aktuell för att inträda i regeringen, eftersom han, till skillnad från partilinjen var försvarsvänlig och icke nykterist...
När sedan Karl Staaf dog 4/10 1915 fick det liberala partiet svårt att välja en efterträdare -det slutade med en kompromiss= ett femmannaråd, där dock Edén ingick.

I samband med regeringen Swartz avgång skrivs:

Höstens andrakammarval gav vänstern segern och en liberal-demokratisk regering bildades under Nils Edéns ledning i oktober.

Det var dock inte så enkelt som det låter!
Gunnar Wettergren använder 20 sidor (av 110 sammanlagt!)  för att berätta alla turerna kring regeringsbildningen. Under mer än en månad diskuterades med konungen VEM som skulle leda den nya regeringen och vilket skulle vara deras mandat. Kungen ville helst, och kämpade in i det sista för, att det skulle bli en samlingsregering med även högerpolitiker men blev till slut tvungen att ge med sig:
Kungahuset våndades. "Det blir rysligt med Edén", skrev den tyskvänliga drottning Victoria till sin biktfader biskop Billing. Kungen förmådde Widén att göra ett nytt försök att övertala Swartz, Förgäves - och söndagen den 14 oktober tackade den tilltänkte slutgiltigt nej.
Äntligen kom anbudet till Edén

På fyra dagar förberedde Edén sitt uppdrag genom hårda förhandlingar med kung Gustaf:

På så vis gjorde Edén sin första stora insats som statsminister redan innan han var formellt utnämnd. Kungen tog ett stort steg närmare parlamentarismens principer och avstod från väsentliga delar av sina möjligheter till personlig maktutövning. Edén hade tvingat igenom den konstitutionella monarkin

Regeringsunderlaget var ju en koalition mellan socialdemokrater och liberaler. På samma sätt som i förhandlingarna med konungen, gick Edén i utseendet av ministären mycket grundligt tillväga.

Visserligen "misslyckades" han med Branting:

Edén ville att Branting skulle ha en tung post. Branting hade nog helst velat bli utrikesminister, men hans ententevänlighet gjorde det omöjligt. I stället krävde Edén att han skulle ta finansdepartementet. Branting vred sig som en mask, men föll till slut till föga.

MEN

Redan efter mindre än tre månader bad Branting att bli befriad från uppdraget - och i stället gick uppdraget till den skånske skomakaren Fredrik Thorsson.

När  Edén på grund av oenighet med socialdemokraterna när det gällde kommunalskatten avgick den 10 mars 1920 hade han emellertid i huvudsak uppnått vad han hade föresatt sig:

- åttatimmars arbetsdag
 - reformation av lagstiftningen avseende fattigvård
 - kyrkotukten avskaffades
 - lag om åtgärder mot könssjukdomar
 - vattenrättslag
 - lag om rätt till litterära och musikaliska verk
 - avskaffande av dödsstraffet
 - införande av fortsättningsskola och förbättrad pedagogik i folkskolan
 - kvinnlig rösträtt
 - allmän kommunal rösträtt

Det blir för långrandigt att redogöra för turerna kring HUR detta åstadkoms.
Utöver Edéns skicklighet och förmåga att leda sin ministär  hade man också en del tur:
Under den ordinarie riksdagen våren1918 lyckades förstakammarhögern stoppa propositionerna  om allmän rästrätt..
MEN
Under den urtima riksdag som inlagts hösten 1918 på grund av det ånyo tillspetsade försörjningsläget, lyckades Edén till regeringens fördel utnyttja kungaparets rädsla för revolution när den tyske kejsaren avsattes:

Den 7 november 1918 bad Edén kungen att tala med högerledarna om möjligheten att komma överens i rösträttsfrågan.
----
 Den 9 november 1918 bröt revolutionen ut i Berlin. Kejsaren abdikerade och flydde till Holland med kronprinsen
-----
Oron hade nu spridit sig. Kungen såg den ene fursten efter den andre mista sin ställning. Drottning Victoria hade fastnat bland revolutionärerna när hon besökte sina föräldrar i Karlsruhe. Gustav V packade sina saker på slottet för att snabbt kunna ge sig iväg.

Efter genomförandet av alla dessa reformer och därefter brytningen med socialdemokraterna splittrades det liberala partiet. Edén hade ju inte mer att genomföra - slutade sitt politiska liv som landshövding i Stockholms län 1920-38.

>>...en av de förnämsta regeringschefer vi haft...<<

Som statsminister var Edén i sitt esse. Han var en framstående talare, tidigt begåvad med smeknamnet Silvertrumpeten. Det handlade inte bara om hans retoriska skicklighet, utan tydligen också rösten. "Han hade en sällsynt vacker klar och hög tenorbaryton, och sjöng osvikligt rent" berättar sonen

Etiketter: , ,

lördag, mars 26, 2011

Debutminne!

När jag körde till Teglaröd häromdagen för veteranorientering kom jag förbi ett område som jag kände igen som det TC* som Rävetofta OK använde när jag gjorde min debut som tävlingsorienterare!
Teglaröd, mars 1977!

På alla sätt var detta tillfälle minnesrikt. Jag var total novis - hade inte ens någon utrustning. I sista stund letade jag fram en gammal träningsoverall som jag i början på 50-talet fick av min far, sporthandlaren. Under kriget och strax efter var det textilransonering, så det var sensation när detta plagg, av märket IDROTT, kom på marknaden. Nylon, stretch etc hade ju ännu ej lanserats - här var det gammaldags, på insidan flossad bomull som gällde. Jag hade använt den flitigt tills jag blev medicine studerande 1953 och sedan mamma och så småningom golfspelare, då andra kostymer gällde.
Golfande i Landskrona 1968

Det var bara det här med vädret...

Det var en vårtävling, troligen i mars. Det stod och vägde mellan vinter och vår. Som det regnade! Jag minns att fältet där bilarna var parkerade, som nyligen hade varit tjälbundet,  blev en enda gyttjepöl.
Vid hemfärden kördes det fast, så i all hast fick man rekvirera traktorer för att dra loss bilar för att alla skulle kunna komma hem...

Min gamla träningsoverall blev snabbt genomvåt, och inte bara det. Bomullsfleecen hade en fantastisk upptagnings förmåga så byxorna blev snabbt åtskilliga kilon tunga. Den gamla resåren gjorde dåligt tjänst så jag måste med ena handen hålla emot så att inte brallorna skulle ramla ner!  (Obs vä hand på fotot) Vägen från sista kontrollen före mål blev en enda lervälling, man sjönk ner till knäna för varje steg i flera hundra meter... 
Jag minns hur totalt utpumpad jag var, jag hade ju ännu ej haft tillfälle att träna upp mig för denna nya sport,

....också står maken med kamera när man kommer fram!

Jag måtte ha stramat upp mig =
Det syns ju faktiskt att jag var 34 år yngre
Till nästa tävling (Snapparp i Halland) hade jag skaffat mig bättre utrustning från Yngve EK!
 Obs särskilt skorna av märket Kahru!

* TC= Tävlingscentrum  
Skyltvokabulären vid de stora orienteringstävlingarna var också viktig ny kunskap att tillägna sig, först trodde jag det betydde TorrClosett...

Etiketter: , ,

fredag, mars 25, 2011

Resa i österled II

Efter besök i Eskilstuna var det dags för det sedvanliga kulturbesöket i huvudstaden. Vi äntrade ett dubbeldäckartåg med denna destination.
Alla var välförsedda med förströelseutrustning.
På andra sidan mittgången satt, som det visade sig, med Sigge jämnårige Elias, utrustad med en rikhaltig samling Pokémon.
De hade stort utbyte av varandras expertkunskaper i ämnet så (alltför?) snart var vi framme i Stockholm

Etiketter: , ,

torsdag, mars 24, 2011

Teglaröd i våra hjärtan

Årets första RIKTIGA orienteringslöp! Vi samlades i OK Rävetoftas klubbstuga i Teglaröd på Söderåsen. Solen sken och vi hade t.o.m. Sportident!
 Startpunkten
 Efter orkanen Gudrun 2005 finns det fortfarande "luckor" i "skogen"
92-årige Åke undervisar sin 85-åriga hustrun Gulli i orienteringens konst!
MEN
Snart kom vi in i den riktiga skogen
där det fanns en och annan skärm att upptäcka.
Tyvärr var jag ej alert nog att ha kameran framme de två sista kontrollerna = vi hade omärkligt avancerat uppåt, så för att nå de två sista kontrollerna skulle vi kasta oss ut för en 50 meters stenig sluttning. Jag fann för gott att ta det försiktigt....
...liksom övriga deltagare - Alla kom i mål helbrägda!

Etiketter: , ,

onsdag, mars 23, 2011

Resmål

Jag har således varit en sväng i Mälardalen och hälsat på barn och barnbarn. Tidpunkten har  valts för att bevista Västerås kammarkörs konsert i Mikaelikyrkan den 19 mars.
Äldste sonen är ju medlem och kan här beskådas längst till vänster.
Programmet var LAUDE!, dvs LOVSÅNG .
Klicka en eller två ggr för närmare studium!
Bäst gillade jag Bogoroditse Devo av  Сергей Васильевич Рахманинов
 Texten på svenska:
Gudaföderska, Jungfru,
fröjda dig Maria.
Du benådade, Herren är med dig!
Välsignad vare du bland kvinnor, och välsignad din livsfrukt,
ty Du födde våra själars frälsare.
(Egentligen borde ju det här åtnjutas 25 mars...)

Jag njöt även av:
Moses Hogans  I,m gonna sing ´til the spirit moves in my heart
DÄR
sonen var solist!

Etiketter:

tisdag, mars 22, 2011

Resa i österled

Medan jag kvittrat om vårvindar friska har jag IRL varit i Mälardalen. När jag på fredagsmorgonen drog upp rullgardinen mötte mig synen ovan.
Även lördagsförmiddagens promenad i Barkarö (Västerås) innebar en hel del snöpulsning.
Om man klickar på bilden ovan ser man mistlar även i kyrkoallén
Den mesta grönskan var mistlar i träden - som ju är vintergröna.
Det var på grund av den gröna färgen jag iakttog dem här, på sommaren försvinner de i den allmänna grönskan

Etiketter: ,

måndag, mars 21, 2011

Fullbordan

ELLER
närmare bestämt vid Nyår
OCH
Lagom till Vårdagjämningen är det klart:
I min ålder har man lärt sig att inte begära för mycket =
Det saknas ju fyra bitar....

Nu är det dags att ägna eftermiddagarna åt vårbruket!

Etiketter: ,

söndag, mars 20, 2011

FRISYR 4 och 5

När vi nu ändå vältrar oss i blommors skönhet kan det vara lämpligt att visa upp bilder på mina frisyrer vid 3-och 4-årsålder i samband med högtidsdagar.
Här är jag tydligen i begrepp att uppvakta på någon födelsedag
Ovanstående tillfälle minns jag bestämt. Jag är fyra år och har just fått en lillasyster. Min dittillsvarande barnflicka, Kerstin, gifter sig och blir bondmora i Jonstorp. Jag får den hedervärda uppgiften att vara brudnäbb - för första och enda gången...
Det officiella bröllopsfotot.

 Strax efter bröt andra världskriget ut...

Etiketter: ,

lördag, mars 19, 2011

Hemmavid

NU
är det härliga dagar med plusgrader och sol i Viken.
MEN
det blåser friska vindar.
För att njuta i vårsolen gäller det att längs Öresund gå i medvind. Så kom det sig att jag först gick "inomskärs" inne i samhället och råkade komma förbi den här fastigheten i all sin gulhet!
Vi här i Norden får hålla till godo med det GULA...

Etiketter: ,

fredag, mars 18, 2011

Axel Munthe 7: San Michele

 
En skapelse av den mest fantastiska skönhet, poesi och onyttighet som jag någonsin sett.

HENRY JAMES
 Ovanstående uttalande gjorde Henry James  efter att han 13 juni 1899 bevistat Anacapris Sankt Antoniusfest och noterat AM:s färdiga villabyggande. 
 Som jag påpekade när jag  refererade Mina unga år:
  AR.s skildring av mötet är karakteristiskt hur han sedan, under de 434 sidorna, i detalj skildrar alla människor han möter - och de är åtskilliga - fullt i klass med Axel Munthe !
Axel Munthe var ju född 1857. Första gången han kom till Capri var 1876 - då hals över huvud nerrest till Medelhavet för att försöka undkomma lungsotsdöden (det var  en lyckad expedition - han blev ju  92 år...)
Sedan återvände han  regelbundet - vid ett sjukdomsrecidiv avvecklade han ju sin praktik i Paris och tillbringade närmre ett år på Capri 1888 innan han återigen blev praktiserande läkare i Rom.

MEN
Fram till 1889 hade han ingen fast bostad där, utan hyrde.Sedan får han 1/6 1895 möjlighet att köpa ett hus med utsikt över havet och ett gammalt förfallet kapell (=helgat åt Sankt Mikael) . Han har som vanligt ont om pengar men kan låna till inköpssumman.

Under åren 1890-96 hade AM en regelbunden årsrytm. I maj tog han sin kutter "lady Victoria" till Capri, varifrån han under sommarmånaderna seglade och kappseglade i Medelhavet. Framåt sensommaren åkte han till England och Sverige - hälsade på bekanta, såg till patienter - och seglade, mest på Isle of Wight och svenska västkusten (där ju också kungafamiljen semestrade).
Sedan var han åter i Rom och sin praktik till "säsongen" i november.
1896 börjar han så bygga sin dröm.
Kapitlet som skildrar detta är sidorna 303-324 i Jangfeldts bok. Han beskriver i detalj de olika inköpen och byggprojekten, och på dessa 21 små sidorna finns även många bilder.

Inemellan får man  reda på en del personer som besökte honom utöver Henry James:
1896 Marie och Søren Krøyer  (då den senare ritar porträttet ovan)
1897 Oscar Wilde  (just utkommen från fängelse) med lord Alfred Douglas
 BJ:
En kejsare lik tog Axel emot den ena kungligheten efter den andra 
 BJ påpekar att en del av det som berättas om detta i Boken om San Michele är fel - så uppenbart fel att det är underförstått att läsaren skall inse det!
MEN
Sant är att Mayerlingdramats Rudolfs änka, kronprinsessan Stephanie var där, liksom exkejsarinnan Eugenie, Napoleon III:s änka.
"Eugenie bjöd Axel att tillbring några dagar med henne på sin yacht "The Thistle". Med på resan, som gick till Sicilien, var bland andra hennes släkting Joseph Napoleon (Guiseppe) Primoli, vars morfar Charles Bonaparte, furste av Canino och känd ornitolog, var brorson till Napoleon I. Greve Primoli var en bildad och originell herre, som bebodde ett stort palazzo i Rom tillsammans med sin ännu mer kufiske bror Louis (Luigi) - det inrymmer numera Roms Bonapartemuseum. Bland hans vänner och bekanta räknades Alexander Dumas, Theophile Gautier, Paul Bourget, Gabriele dÁnnunzio - och Axel."
 OCH
I juli 1953 var ju även JAG där!
Då var ju Axel Munthe död - men bara sedan fyra år!

Etiketter: , ,

torsdag, mars 17, 2011

Adonis

Så var det åter dags för Föreläsninsföreninga´:

Denna afton var det Gunvor Andersson som berättade om "Syrien - landet som alla velat ha". Reseledare var Bengt Wadensjö.
Hon berättade om de allra första kristna församlingarna och kyrkobyggena, Simon styliten mm.
Gunvor Andersson
MEN
Det som blev kvällens intressantaste information var anekdoten om Bengt W:s glädje över alla vackra vallmor som blommade. Gunvor, som varit biologilärare,  kunde upplysa honom om att de var anemoner - närmare bestämt den röda anemonen som minner om Adonis öde:

 Adonis was killed by a wild boar, said to have been sent variously:

- by Artemis, jealous of Adonis' hunting skills;
- by Ares, who was jealous of Aphrodite's love for Adonis;
- by Apollo, to punish Aphrodite for blinding his son, Erymanthus.

Adonis died in Aphrodite's arms, who came to him when she heard his groans.  
When he died she sprinkled the blood with nectar, from which sprang the short-lived anemone, which takes its name from the wind which so easily makes its petals fall. And so it is the blood of Adonis that each spring turns to red the torrential river, the Adonis River (modern Nahr Ibrahim in Lebanon).


En som också inspirerats av denna gamla myt

Etiketter: , ,

onsdag, mars 16, 2011

Framskridande

Sakta men säkert
framskrider såväl pussel
som ljusnande vår

Etiketter: ,

tisdag, mars 15, 2011

Högtidsstund

 Genom att det i veckan spelats Champions League var det ju ingen Premier League i helgen. Vädret var litet ruggigt varför jag valde att titta på musikprogrammet på TV2 om Valery Gergiev
även Valerij Abisalovitj Gergijev (Валерий Абисалович Гергиев)

 What a guy!


<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/r71xgacQ3jI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
eller
http://www.youtube.com/watch?v=r71xgacQ3jI

PS: Det verkar inte som det går att "embed" detta 1 1/2 timme långa program - men jag hoppas Ni, genom koden, kan ta fram det på era  egnadatorer! DS

Etiketter: ,

måndag, mars 14, 2011

Reducering med förhinder

Det har väl inte undgått någon läsare av denna blogg att jag städse strävar  att kunna reducera högarna med hopsparat "skräp" i hyllor och lådor
MEN
att denna verksamhet oftast stöter på patrull.
Så även nu:  Jag nappade tag i en pärm där jag sparat gamla program från bevistade konserter på 70-80-talet,  med förhoppningen att jag kunde kasta rubbet...
Klicka två ggr för bättre läsbarhet.
MEN
Den visade sig innehålla ett flertal program från den tid då mellansonen gick på Musikkonservatoriet och vi efter konserterna gick till solistlogen och fick autografer...

Etiketter: ,