tisdag, mars 31, 2015

Augustinus:2

Att recensera Augustinus - den första moderna människan är ingen barnlek 
Jag planerade ursprungligen  att redovisa den första fjärdedelen
MEN
lyckades bara med en åttondel!
Det beror på två saker:
- att Alf Ahlbergs text är så glimrande att jag inte kan överträffa den - kan inte annat än citera honom.
OCH
att han i kapitlet "den historiska bakgrunden" återger innehållet i Augustinus självbiografiska skrift Bekännelser dvs Confessiones


Inledning: Den historiska bakgrunden
"Augustinus levde under senare hälften av 300-talet och början av 400-talet.Hans liv infaller under en mycket dramatisk tid, då det romerska imperiet och hela dess värld det representerade skakades i sina djupaste grundvalar. Man har bedömt denna period mycket olika. Vanligen har den betraktats som en tid i djupt förfall, som den antika kulturens dödskamp. Och detta är naturligtvis riktigt. Men man får därför inte förbise, att denna tid på samma gång var vår egen västerländska kulturs födelsetid. Och det är främst detta förhållande som gör, att Augustinus för en nutidsmänniska är en så utomordentligt fängslande och intressant  personlighet. Vill vi förstå vår egen kulturs väsen, måste det ske i ljuset av ett historiskt betraktelsesätt. Vi måste försöka leva oss in i de historiska makter och i de enskilda människors värld, som först byggde den. Och av de sistnämnda är otvivelaktigt Augustinus den mest betydande."
---.
Men varje människa. även de största är ett barn av sin tid . Mer än femton sekler skiljer oss från Augustinus, och mycket i hans idévärld är för en nutidsmänniska främmande, ja även skrämmande. Vill vi förstå honom måste vi se honom i sitt historiska sammanhang. Det är därför nödvändigt att - låt vara med ytterst flyktiga linjer - försöka här teckna den historiska bakgrunden till hans liv och verk.

Confessiones:
Mycket av det vi vet om Augustinus personligen härrör från hans Bekännelser. Denna skrift, skrev han  399, då han var 45 år. Det var 12 år efter han mottagit det kristna dopet.
Confessiones blev redan under Augustinus livstid läst och älskad - men det gäller i ännu högre grad för eftervärlden.

Att den är ett av världslitteraturens märkligaste verk, därom torde råda blott en mening. Och den betecknar något alldeles nytt. Abstrakt moraliserande litteratur i stil med Markus Aurelius "Självbetraktelser" finns det gott om i antiken. men här är det fråga om något helt annat.

- här är det en levande och lidelsefull människa, som inför Guds ansikte blottar sitt innersta, hänsynslöst rannsakar sig själv, berättar om sina inre strider, sina irrvandringar, sin kamp för att vinna frid.
---
slutligen är boken ett psykologiskt aktstycke av högsta rang '

Tiderna igenom har Confessiones förblivit en  levande bok och den direkta eller indirekta förebilden för otaliga  andra ända sedan renässansen. Mihi ipse factus sum questio magna  (jag blev för mig själv ett stort problem) - man återfinner uttrycket nästan ordagrant t.ex. i Montaignes essayer. Bokens liv är oberoende av alla dogmatiska stridsfrågor och skiftande livsåskådningar. Den inleder en stor litterär tradition, som sträcker sig fram till "Tjänstekvinnans son" och längre. "Det är ett uttaget hjärta som dinglar på en krok", säger Strindberg om en av sina böcker. Man kan mer än en gång komma att tänka på den bilden vid läsningen av Confessiones.

först i nästa avsnitt ger vi oss i kast med

Augustinus utveckling fram till krisen 

Etiketter: , , ,

måndag, mars 30, 2015

Romantikens blåa blomma:1


Ich suche die blaue Blume,
Ich suche und finde sie nie,
Mir träumt, dass in der Blume
Mein gutes Glück mir blüh.

Ich wandre mit meiner Harfe
Durch Länder, Städt und Au'n,
Ob nirgends in der Runde
Die blaue Blume zu schaun.

Ich wandre schon seit lange,
Hab lang gehofft, vertraut,
Doch ach, noch nirgends hab ich
Die blaue Blum geschaut.

Joseph von Eichendorff
(1818)
"Ich suche die blaue Blume, Ich suche und finde sie nie,"

Stackars Friedrich (Novalis) och Joseph!
Jag är fullkomligt omvärvd av dem!
Än är det litet tidigt
MEN
 Jag kunde inte låta bli att skaffa några till inför påsken...

Etiketter: , ,

söndag, mars 29, 2015

Dödsfall med positiv spin-off-effekt!

Mitt i turbulensen med Luft-Hansaplanet, strider i Jemen 
och inför Sveriges VM-kval i fotboll mot Moldavien, stillnar nyhetsflödet:
Tomas Tranströmer avled den 26 mars vid knappt 84 års ålder
Boken ovan inköpte jag strax efter utgivandet 2001 - eftersom jag kände att jag behövde utforska detta i medierna allt mer prisade verk.
Det blev inte mycket av det.
Ej heller när han 2011 fick Nobelpriset
MEN NU
På  TV 4.as Nyhetsmorgon läser Lena Endre dikten nedan :

Blåsipporna
Att förtrollas – ingenting är enklare. Det är ett av markens och vårens äldsta trick: blåsipporna. De är på något sätt oväntade. De skjuter upp ur det bruna fjolårsprasslet på förbisedda platser där blicken annars aldrig stannar. De brinner och svävar, ja just svävar, och det beror på färgen. Den där ivriga violettblå färgen väger numera ingenting. Här är extas men lågt i tak. ”Karriär” –  ovidkommande! ”Makt” och ”publicitet”  –  löjeväckande! De ställde visst till med stor mottagning uppe i Nineve, the giordo rusk*) ok mykit bangh. Högt i tak – över alla hjässor hängde kristallkronorna som gamar av glas. Istället för en sådan överdekorerad och larmande återvändsgränd öppnar blåsipporna en lönngång till den verkliga festen, som är dödstyst.

Tranströmer, Tomas.  Det vilda torget. Bonniers, 1983.
*)  ”the giordo rusk”  är ett citat ur Erikskrönikan (1300-talet), beskriver musikutövning.

Etiketter: ,

lördag, mars 28, 2015

Vårförvärv

För ett år sedan
 firade jag våren genom att köpa en ny scarf.
Häromdagen
kunde jag inte låta bli att utvidga förrådet!

Etiketter:

fredag, mars 27, 2015

Fredagspanelen

När den gamle gick i pension 1994 tog jag ofta lediga fredagar.
Vi upptäckte Fredagspanelen kl 08.15 på TV4
Regelbundet deltog
Stig-Björn Ljunggren
och
Johan Hakelius. 
Därtill fanns mellan dem varierande tredje person.
Deras kommentarer och inbördes diskussioner var av hög klass;
uppenbarligen, trots olika politiska perspektiv , trivdes de i varandras sällskap!
Att avnjuta detta inslag, tillsammans med frukostte och läsande av ScD
blev en vana, i synnerhet sedan även jag blivit liber pensionistas  1999.
÷
Jag har vidmakthållit traditionen även efter den gamles bortgång 2009.
Någon gång på vägen "försvann" Stig-Björn Ljunggen  och ersattes av Göran Greider...
Johan Hakelius deltager alltmer sällan.
Nu har man också ändrat tidpunkten, redan 07.45 måste man vara beredd...
MEN
 Thomas Bodström är en förstärkning!

Etiketter:

torsdag, mars 26, 2015

Framskridande

Krokusen har blommat över
NU
kommer påskliljorna
OCH
Scillan

Etiketter:

onsdag, mars 25, 2015

Augustinus - den första moderna människan:1

Mitt "nattygsbord" är ju en fylld Billy.
Där står sedan åtskilliga år böcker som jag skall läsa snarast!
Sedan håller jag ju på "lediga stunder" att sortera morbror Rulles bibliotek.
I början på mars dök där  Alf Ahlbergs Augustinusbiografi upp.
Jag bläddrade litet och blev fascinerad av hur lättläst den var, trots det djupa innehållet.

Augustinus bekännelser står sedan snart 10 år  och väntar..
NU
beslöt jag att STARTA med Alf Ahlgrens.
Förordet är på 2 1/2 sida. Redan där visar AA vilken fantastisk stilist han är. I några få satser sammanfattar han VARFÖR  och HUR Augustinus är en så viktig person:
"Augustinus namn torde hos flertalet frammana bilden av en gammal dammig "kyrkofader" som på sin höjd kan intressera en teolog, men saknar all aktualitet för en vanlig nutidsmänniska.* Mycket få är väl de, som anar vad han betytt, icke blott för kristendomens och den kristna kyrkans utformning utan för hela vår västerländska kulturs uppkomst och prägel.---"
*Nutid =1952. Då fanns ju fortfarande ämnet kristendom på alla stadier. I gymnasiet lästes även kyrkohistoria, närmare 100% var konfirmerade...
---
Augustinus´ till eftervärlden bevarade litterära verk är redan till omfånget gigantiskt. Icke utan skäl skrev Isidoras av Sevilla över de hyllor, som rymde hans samlade verk i ett spanskt bibliotek, ett epigram som börjar så här:
Mentitur qui te totum legisse fatetur:
Aut quis cunca tua lector habere potest?
Den far med osanning, som påstår sig ha läst dig i sin helhet;

÷

Denna bok, som jag ju läste ut på två veckor, har  ALLT, liksom Moby Dick, som Hans Larsson förordar 
”Du frågar vad du bör läsa.
Du skall läsa det som är nyttigt – naturligtvis. Men låt oss annars icke hänga alltför mycket fast vid ordet nytta… Gör dig icke så brått, att du inte har råd att läsa något som icke är nyttigt, ty då blir du utan det bästa. Det blir dig till olycka, om du fått den arbetsoron över dig, att du förstör alla vackra stunder genom att tänka på om du har nytta av dem. Vår tid är hemsökt av nyttighetsmasken, som gnager varje friskt blad som vill slå ut.

Du skall läsa det du har uppbyggelse av, skulle jag också vilja säga…
Uppbyggelse är allt som gör dig klar i ögonen, 
som gör din själ spänstigare och friare, ditt hjärta vidare och varmare och hela din håg gladare.

Allt som är riktigt glatt är också allvarligt, det kräver du inte bevis för.
 Därför skall jag icke säga: läs allt som gör dig allvarlig.

 Men jag säger dig ett allvarsord: 

Allt det som gör dig djupast glad, det skall du läsa.”


 ur Wikipeda:
Aurelius Augustinus (Augustinus av Hippo), född 13 november 354 i Tagaste i Numidien (nuvarande Souk Ahras i Algeriet), död 28 augusti 430 i Hippo Regius (nuvarande Annaba i Algeriet), var biskop i Hippo Regius och filosof, teolog, retoriker och kyrkofader 
 -----
Först var han djupt påverkad av Ciceros skrifter, vände sig sedan till manikeismen, och före sin omvändelse tvivlade han på möjligheten att få kunskap om Gud. Under påverkan av nyplatonismen och sin kristna mor Monica påbörjade Augustinus studier under biskopen Ambrosius. Augustinus genomgick en omvändelse och döptes av samme Ambrosius år 387 .

Följ den spännande fortsättningen!


Etiketter:

tisdag, mars 24, 2015

Stadsbesök:2

För 4-5 år sedan köpte jag denna ryggsäck
Timberland
Authndentic brand
Den var väldigt bra
MEN
Efter ca 2 år började dragkedjan krångla och blev småningom alldeles kaputt,hur jag än trixade öppnade den sig plötsligt och innehållet trillade ut.
Jag var så nöjd med den, att jag, i tron att jag fått et måndagsexemplar köpte en likada´n
MEN
Det hände samma sak!
Så nu har jag förnyat min "stadsoutfit" med genomgående
Samsonite

Etiketter:

måndag, mars 23, 2015

Stadsbesök:1

 Jag hade några nödvändiga ärenden i Helsingborg.
Vyn som mötte mig  när jag klev av bussen
Vädret var fantastiskt
Jag uppsökte vår shoppinggata: Kullagatan
Uteserveringen på Fahlmans var fullsatt!

Följ den spännande fortsättningen!

Etiketter: ,

söndag, mars 22, 2015

Vårpromenad

Det har ju varit ett helt otroligt väder hittills i mars.
DOCK
har det mestadels här vid kusten blåst en hel del
MEN
Så kom då en dag med nästan vindstilla
OCH
 lågvatten
Av min morbror Rulle, bokhandelsmedhjälparen fick jag en jul
LÄSNING för BARN
av Zacharias Topelius
Topelius skrev för barn under femtio år. Den mest omfattande samlingen med verk för barn är Läsning för barn. Första–Åttonde boken (1865–1896). Det är också den han är mest känd för. Läsning för barn har funnits i de flesta finländska och i många rikssvenska hem. De första fem delarna trycktes flera gånger om under Topelius livstid, ett par av dem upp till fem–sex gånger. Läsning för barn har utkommit på finska, Lukemisia Lapsille, i flera översättningar och många upplagor från 1874. Flertalet av verken i samlingen hade först publicerats i någon barntidning. Merparten av sagorna i de fyra samlingarna Sagor ingår också i Läsning för barn. Topelius bearbetade flera av de tidigare publicerade verken inför utgivningen av Läsning för barn, men skrev också ett sjuttiotal nya. Det totala antalet sagor, dikter och skådespel uppgår till nästan 270. Topelius författade mer än så för barn. Men de åtta böckerna rymmer mycket med sitt omfång och långa tidsspann.

Där fascinerades jag av 

Sagan om Unda Marina och hennes fotspår!

Etiketter: , ,

lördag, mars 21, 2015

Vårstädning

Det är inte bara trädgården som får sig en översyn.
När vi 1971 flyttade in i vårt hus var 
en nödvändig investering.
Efterhand blev det aktuellt med ytterligare en, så att det fanns en på varje etage...
NU
har den äldsta blivit så trött och sladdrig att jag beslutat investera 29:- i en ny!

Etiketter: ,

fredag, mars 20, 2015

Vårdagjämning

Vädret och trädgården beter sig
passande!
 Efter 40 år finns det ju en och annan krokuslök i myllan!

Etiketter: ,

torsdag, mars 19, 2015

POLIS

För en vecka sedan hade jag ärende till Höganäs Bokhandel
Jag upptäckte då att det var BOKREA.
POLIS
kostade 79:- i stället för 259 så det blev affär.
Även om jag var fullt sysselsatt med Alf Ahlberga bok om Augustinus kunde jag inte låta bli....
Nesbo är en mästare på att skapa spänning så man bara läser och läser, långt ut på nätterna.
OCH
även överraska.
När man mot slutet av de drygt 600 sidorna börjar tycka att alla dessa turer med hot, våld och död - där Harry Hole hela tiden  mirakulöst slinker undan, börjar vli litet tjatigt
händer något helt annat!
DAS LESEN 2015 går bra = redan 12 lästa och mars är ännu ej slut!

Etiketter: ,

onsdag, mars 18, 2015

Vinets hisoria

Vikens föreläsningsförening satt förvämntansfull
Igårkväll var Vinets historia på programmet
Kaj Zaar, vinexpert tog oss med på en resa, startande med Noa och Ararat, 
vidare med fenicierna till Grekland, Italien och Marseille.
för att en timme senare, via Amerika avsluta i SydAfrika!

Etiketter: ,

tisdag, mars 17, 2015

I stället för Mello:2

 WUNDERBAR!
Svt2 sände 19 -21 två program med min Jonas!
Först
Jonas Kaufmann i kulisserna
Tysk dokumentär från 2014. Världstenoren ger oss sin personliga bild av operettens älskade kompositörer och artister under 1900-talets första hälft. Weimar-republiken i Tyskland var sista gången som klassisk musik och populärmusik hängde ihop - i dag har de som bekant oftast gått skilda vägar. Många av artisterna från tiden skulle sedan gå ett oblitt öde till mötes under naziperioden. Med hjälp av film- och radioklipp från förr, samt 78-varvare som spelats flitigt under decennierna före hifi, får vi en spännade inblick i den musikaliska tid som var.
SEDAN
DU ÄR MIN HELA VÄRLD
Länk ovan
 Tysk konsert från 2014. Franz Lehár, Emmerich Kálmán och Robert Stolz står på programmet när Jonas Kaufmann hyllar 1900-talets största operetter - verk som Leendets land, Giuditta och Grevinnan Mariza. Särskilt blir detta en tribut till den store Richard Tauber - Jonas Kaufmanns dåtida tenorkollega. Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin beledsagar under Jochen Rieder.

Etiketter: ,

måndag, mars 16, 2015

Istället för Mello 1

hade vi i Viken Wienercafé
Vi ansamlade oss
från när och fjärran.
Old Singers sjöng åtskilliga gamla Wienerkupletter
omväxlande med oss i publiken
båda ackompanjerade av Leif Ahlberg vid flygeln och Bo-Ingvar Olssons violin.
I kaffepausen bjöds på Sachertårta.
Här förser sig bakerskan själv med kaffe.

Sedan gick vi hem till mera Wienermusik!
Följ den spännande fortsättningen!

söndag, mars 15, 2015

Den sista

Under sjuttiotalet, långt före internet, var det ju annat som sysselsatte ungdomen. Våra grabbar * -60, -62 och -64 spelade spel och byggde byggmodeller, mest flygplan. När de började orientera 1977 upphörde det ganska tvärt.
Kvar i "lekrummet" fanns då en massa halvfärdiga och opåbörjade. Detta, dvs lekrummet, är ju nu utsatt för en rejäl genomstädning. 
Igår kastades så den sista kartongen...

Sic transit gloria mundi
Men jag har en hel del färdigbyggda kvar på vinden.
Följ den spännande fortsättningen

Etiketter: ,

lördag, mars 14, 2015

Vårfeeling!

Denna vecka har vårsolen verkligen bestrålat oss!
Jag kunde inte motstå...
Det får bära eller brista:
Ett första försök med penséer på uteplatsen.

Etiketter: