fredag, november 18, 2016

Nr 42!


är nu färdigläst.
Carl Fehrman blev fil dr och docent vid Lunds universitet 1945 
och var professor i litteraturhistoria med poetik vid samma universitet 1958-1980.

Hjalmar Gullberg har ju alltsedan Lundatiden varit min/vår "huspoet" 
Den framtida maken skanderade årligen  i maj 
 under 56 års äktenskap första strofen i "Kyssande vind", 
med sin "bendårande" stämma:

Kyssande vind

Han kom som en vind
Vad bryr sig en vind om förbud?
Han kysste din kind
han kysste allt blod till din hud
Det borde ha stannat därvid:
du var ju en annans, blott lånad
en kväll i syrenernas tid
och gullregnens månad.
---
 Ur Wikipeda:
Gullberg, som studerade latin, grekiska och litteraturhistoria, blev filosofie licentiat i Lund 1927, var redaktör för tidningen Lundagård, blev filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet 1944 och översatte av grekiska dramer, franskt 1600-tal och spanskspråkig lyrik. Hans avhandling handlade om Ola Hansson. Ledamot av Svenska Akademien 1940–1961.
 1898-1961
÷
  Avsnitten under  VÄGEN TILL LYRIKEN är en komplettering till det
 jag tidigare  haft kännedom om
MEN
KOMIKEN
MYSTIKEN
EROTIKEN
ANTIKEN
POLITIKEN
MUSIKEN
är en intressant genomgång av CF med åtskilligt citat från diktskatten. 
÷
Särskilt intressant var avsnittet POLITIKEN med Gullbergs
reaktion  och ängslan på Hitlers maktövertagande,och andra världskriget
 med bl.a. ockupationen av Danmark
Gullberg var en drivande kraft bakom radioprogrammet  Dagens dikt även om han inte startat programserien och valde ofta själv vad som skulle läsas upp. 

 Han anses till exempel ha gjort valet av Tegnérs Det eviga den 9 april 1940, 
några timmar efter beskedet om den tyska invasionen i Danmark och Norge.


Etiketter: , , ,

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home