söndag, september 23, 2012

Till slut

Alltsedan 2008 har jag varit inställd på att läsa om Erik Lönnroths "Från Sveriges medeltid"
 
När det sedan drog ihop sig till 50-årsfirande blev det högaktuellt!

Jag har ju vid upprepade tillfällen framhållit min utomordentliga skolning i svensk historia.
MEN
Vi hoppade över medeltiden!

Efter noggrann genomgång av antiken skyndade vi till renässansen, Martin Luther och Gustav Vasa.

När jag i februari 1962 efter att ha  genomfört sista tentan, blivit med. lic.  och fått min legitimation befann mig höggravid i Jönköping införskaffade jag och LÄSTE med stort intresse

FRÅN SVENSK MEDELTID.

Barnet i fråga såg dagens ljus 7 mars och har således firat sin 50-årsdag.
Jag hade för avsikt att till högtidlighållandet ha läst om den.
50plusaren har nämligen visat sig ha ett utomordentligt stort historieintresse -
 (Jag har ibland undrat om han påverkades till detta redan i fosterlivet....)

NÅVÄL


Nu är den omläst!
Förord:
Större delen av här publicerade uppsatser ingår i min 1949 utgivna essaysamling "En annan uppfattning", som sedan länge är utgången i bokhandeln. Nytillskotten har valts med hänsyn delvis till att tre av dem tidigare varit publicerade i festskrifter och därigenom inte varit tillgängliga, som man skulle ha önskat....
Göteborg i mars 1939   Erik Lönnroth

Kapitelrubriker: ( Publiceringsår)
Om vikingar    1947 
De äkta folkungarnas program   1944
Kyrkan och det svenska tronskiftet 1275   1946 
Hansestäderna och Sverige   1957
Medeltidskrönikornas värld 1941
Kalmarunionen    1947
Engelbrekt  1934
Den svenska riksdagens uppkomst   1942 
Ericus Olai som politiker  1952 
Slaget på Brunkeberg och dess förhistoria  1946
Gustav Vasa  1946
Gustav Vasas finanspolitik 1938-42   1944 

Framställningen är akademiskt torr men högeligen intressant! Den omfattar knappt 200 sidor efterföljt av 25 sidor noter.
Mest intressant var, tyckte jag,  kapitlet om Slaget på Brunkeberg, framför allt förhistorien, inalles 36 sidor. 
För första gången får jag  riktigt klart för mig  relationen mellan Kalmarunionen, Engelbrekt, Hansan, Sturarna, Stockholms borgarskap, dalkarlarna och katolska kyrkan...

För att inte tala om Karl Knutssons roll i det hela! 

Etiketter: ,

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home