lördag, september 17, 2011

SM:12 Felix Hamrin

Felix Hamrin
1875-1937
Never heard of him!
Hans föregångare Ekmans biografi inledde jag så här:

Fastän jag ju tidigare läst tio biografier för de män som 1905-1926  haft Sveriges öde i sina händer och dessutom haft minnen från min fars och morbror Rulles politiska diskussioner under 30 och 40-talen var för mig "Stripa-Ekman" en helt ny bekantskap!
 
MEN
Ekman var mig dock ej helt obekant. Ur minnets djup kunde jag med viss ansträngning ändå hämta namnet, uttalat av morbror Rulle. 
 Biografen, Anders Johnson, skriver i inledningen:
Felix Hamrin  är den svenska stadsminister som innehaft detta ämbete under kortast tid, endast 50 dagar 1932

Det förklarar ju en del av  glömskan, men säkert spelar även roll  att hans efterträdare blev Per Albin Hansson:

Efter valet 1932 fick han (PAH) i uppdrag att bilda en rent socialdemokratisk regering utan egen majoritet. Därmed inleddes socialdemokratins långa regeringsinnehav, som varade i 44 år med ett kort avbrott sommaren 1936.


Felix Hamrin är den ende av våra statsministrar som varit frikyrkligt aktiv och den ende köpmannen, den ende som själv byggt upp ett företag från grunden vilket kunnat försörja både den egna familjen och flera anställda. Han är en av tre organiserade nykterister (de andra var Rickard Sandler och C.G. Ekman.) Vid sidan av sina andra verksamheter är han också tidningsman, medgrundare av Jönköpings Läns tidning.

Han är frisinnad, väljs in i riksdagens andra kammare första gången 1911. Han är en av Ekmans närmaste förtrogna och blir handelsminister i dennes första ministär 1926.
När Ekman bildar regering andra gången 7 juni 1930 blir FH finansminister. 

Den amerikanska börskraschen den 24 oktober 1929 kom, liksom Greklands usla ekonomi i dagsläget, att göra livet surt  för ekonomer och finansministrar  världen över för avsevärd tid framöver.

Liksom nu fanns det två skolor: 
Spara eller Slösa?

 Strategin att investera sig ur krisen företräddes av bl.a. Bertil Ohlin,  professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1929-1965.
Hamrin å andra sidan"strävade efter att tillämpa den traditionella synen på budgetpolitiken - som finansminister framstod han som en mycket sträng rikshushållare".

"Under 1931 drabbades det internationella valutasystemet av en djup kris. Det började med att Österrikes största bank, Creditanstalt, gick omkull den 11 maj. När Bank of England meddelade att de från och med måndagen 21 september inte längre skulle lösa in sedlar mot guld väcket det stort uppseende i världen."

FH skriver till sin bror: 

Själv vet jag inte hur många dar mina nerver hålla ut. Från tidigt på morgonen till sena natten pågå underhandlingar med folk inom olika grenar av statsförvaltningen och pänningväsendet. Ja, sådant är läget här. Jag bävar. Tror att vi stå inför ett nytt tidsskede i mänsklighetens historia. De gamla samhället i olika former darrar på sina grundvalar, och hur ska det sluta?

Ja det slutade ju med att Kreuger sköt sig 12 mars 1932 och Ekman blev 4 augusti tvungen att avgå sedan han avslöjats som lögnare.

Redan hösten 1931 hade det tidigare förtroliga samarbetet mellan Ekman och FH knakat i fogarna. FH ansåg att i det svåra läge man befann sig i, skulle man frångå vågmästarbalansen och i stället bredda regeringen, söka stöd hos högern och/eller bondeförbundet.
Så blev Felix Hamrin statsminister 6 augusti till 24 september 1932.
Det hade varit riksdagsval 18 september, ett val som var ett bakslag för de frisinnade och FH:s regering lämnade in sin avskedsansökan den19 septmber.

Den femte augusti 1933 gick liberalerna åter samman genom att Folkpartiet bildades.
Felix Hamrin stod fadder men ville själv inte arbeta aktivt i rikspolitiken längre. Han blev 1934 landshövding i Jönköpings län, vilket han var till sin död i hjärtinfarkt 27 november 1937

Etiketter:

1 Reflektioner:

Blogger den blyga skrev ...

Det är märkvärdigt hur likt det politiska och ekonomiska läget i västvärlden 1929-1933 är dagens!
Det slår mig särskilt efter valet i Danmark i torsdags:Det blir regeringsskifte fastän de borgerliga EGENTLIGEN tillsammans skulle kunna få en majoritet...

17 september, 2011 08:02  

Skicka en kommentar

<< Home