tisdag, september 07, 2010

I sista minuten 1

Fram till den 31 augusti njöt jag av sommaren i stora djupa klunkar...
MEN
Plötsligt blir jag varse att alla sommarutställningar, som jag inte har bevistat på grund av det fina vädret, sjunger på sista versen.

Jag störtade iväg och och hann in genom dörren innan dom stängde:
FÖRST
Höganäs museums

HAV
Fram till 1990-talets början fanns en permanent sjöfarts- och fiskeavdelning här på Höganäs museum. Nu låter vi utställningen tillfälligt återkomma, utvidgad och uppdaterad Utställningen HAV kretsar kring tre teman
1. Hemmastrand – Hemmahamn
Till Havs
I stora salen visades många målningar av segelfartyg, varav de flesta var "hemmabåtar".
Många, de bästa! var av, som ovan, C.G.Wallin.
Ur boken Skutemålare:
Carl Georg Wallin (C.G. Wallin)
1893 - 1978
Född i Svanshall. Sjökapten och marinmålare. Uppväxt med en gammal sjömanssläkt i Jonstorps socken i Skåne kom han redan från barnaåren i kontakt med sjölivet. Fadern var befälhavare i barken Netten vilken försvann med man och allt 1893 i Nordatlanten. Några år därefter, 1904, avled modern och den blott 11-årige pojken omhändertogs av sin mormor. Efter avslutad skolgång började han 1908 till sjöss och fick till en början känna på livet i segelfartygen. I hans sjöfartsböcker hittar man honom som jungman i skonertskeppet Georg Nickolaus och barkskeppet Livingstone av Jonstorp. 1910 - 11 var han lättmatros i barken P Wikström Jr. Efter sjökaptensexamen 1914 arbetade han i olika rederier bl.a. Transatlantic och sedan många år i Transmarin där han blev befälhavare 1923. Intresset för att börja måla vaknade ombord i SS Inger där han var befälhavare 1935. Stewarden ombord målade landskap som hobby och då de hade en lång resa till Afrika köpte Wallin också en målarlåda i nästa hamn. Den första målningen såldes till en skeppshandlare i Las Palmas för 200 kronor. Sin debut gjorde han i början av 40-talet då Broströms rederierna utlyste en tävlan om en reklambild av skolfartyget Albatross. Han utgick som segrare i tävlingen där bl.a. G. Albe satt med i juryn. I samband med Albatross sjösättning anordnades en utställning i Göteborgs Handelstidnings lokaler. Denna kom att bli ett genombrott för den tidigare okände Wallin. Beställningarna strömmade in från olika håll i landet. Han blev nu också marinmålare på heltid. Många av dåtidens stora rederier beställde målningar av sina fartyg av honom men även utländska rederier, sjömansföreningar och förbund liksom privata köpare. Hans teckning av Cutty Sark, som sedan 1955 sitter på etiketten på whisky flaskorna med samma namn är säkert hans allra mest kända fartygs-avbildning.Till Broströms gjorde han många tavlor, omkring 50 stycken, varav en del reproducerades av rederiet och delades ut till agenter och anställda. Rederi Nordstjernan beställde ett 30-tal målningar av honom. Noggrannheten vid avbildningen av fartygen var inte alltid uppskattad. På Nordstjernan hade man invändningar mot att svetsfogarna syntes på en målning men Wallin var förvissad om att de skulle synas efter att studerat fartyget närmare. Wallin såg även på fartyget som f.d. yrkessjöman, vilket gjorde att både mönja och rost ibland kunde finnas med på tavlan. Efter att ha befarit olika hav kände han färgen på dem. Han utexperimenterade en särskild arbetsgång, målningarna utförde han på konstnärsduk vilken köptes i tiometersrullar. På den uppspända duken skissades fartyg och vågrytm upp med kol och krita. Därefter påbörjades en undermålning som utfördes i brun ockra. På detta vidtog det egentliga oljemåleriet där han använde sig av normala oljefärger. Han var mycket produktiv och har utfört omkring 700 målningar, varav 95% på namngivna fartyg. Ofta var det de stora fullriggarna han målade i många olika varianter. Utförde även marina kompositioner och gjorde under sista åren av sitt liv många marina blyertsteckningar. Han snidade även konstramar i teak, människor och djur samt tecknade karikatyrer. Han var initiativtagare till bildandet av sjöfartsmuseet i Svanshall grundat 1959 och inrymt i däckshuset till S/S Ribersborg. Han var bosatt i Svanshall där han också hade sin ateljé. Ofta kom kunderna på besök och gjorde beställningar. Som avkoppling ifrån målandet hade han segling och fritidsfiske. Många av hans tavlor har hamnat lite runt om i världen. Wallin har haft utställningar på Höganäs museum 1956 och på Sjöhistoriska museet i Stockholm 1969. Wallin blev verksam till sitt sista år då han avled 85 år gammal. Efter hans död ordnades en stor utställning på Höganäs museum 1983.

Fjärran länder - Fjärran stränder
Här visades bl.a. kuriosa som de vittfarande sjömännen tog med sig hem som souvenirer.

Utställningen visar en mycket viktig del i Kullabygdens historia, halvöns många olika anknytningar till havet och dess näringar HAV visar föremål från museets egna samlingar, inlånade föremål från Vikens sjöfartsmuseum och från privatpersoner

Vikens sjöfartsmuseum har vi ju varit på många gånger...

Etiketter: ,

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home