tisdag, juni 21, 2011

SM:9 Ständigt denne Trygger

1857-1943 
Jag har hört det förut...
Redan i den första statsministerbiografin över Karl Staaf 1905 är Ernst Trygger högeligen närvarande! Han utnämns till professor i processrätt vid Uppsala universitet 1889, blir ledamot av unionskommittén 1895, s.å. ledamot av första kammaren, justitieråd 1905.

"Vid sidan av Branting var Ernst Tygger, högerns förstakammarledare, den stora stjärnan inom den äldre generationen av politiker i början av av 1920-talet", skriver Herbert Tingsten i sina memoarer Mitt liv.
Trygger figurerar varje gång  det är regeringskris som ett alternativ till statsminister, men även hans partikamrater  väljer bort honom till förmån för  Hjalmar Hammarskjöld (*1862), Carl Swartz (* 1858)De Geer (*1854) och Oscar von Sydow (*1873).
Det slår mig nu att ALLA statsministrarna vi hittills lärt känna studerat  i Uppsala, och  samtliga utom Edén* juridik. Hjalmar Hammarskjöld blev professor i juridik vid 29 års ålder, Trygger vid 32.
* Eden var ju å andra sidan professor i historia...
 Ernst Tygger och Hjalmar Branting i Genua 1901
"Politiska motståndare men umgängesvänner privat"
Att han inte blir statsminister innebär dock inte att han inte utövar ett politiskt inflytande.

I samband med borggårdskrisen, regeringen Staafs avgång och osäkerheten vem som skall bilda regering - det blir Hammarskjöld - finns Ernst Trygger med på slottet, i rummet eller i rummet bredvid, när kungen överlägger med andra politiker. Trygger själv vill inte bli regeringsbildare, det finns åtminstone uppgifter att kungen frågar, men att Trygger avböjer.

MEN
1923 blir det Tryggers tur!  
Han främsta uppgift blir att lösa frågan om Sveriges försvar. Försvarsrevisionen som tillsattes 1919 för att minska utgifterna (känns det igen?) kommer med sitt betänkande 1923 och Trygger lägger fram sin försvarsproposition februari 1924. Ingen var nöjd - oppositionen menade att man skar för litet och partikamraterna för mycket! 

Försvarspropositionen faller i 1924 års riksdag, frågan blir då om Tryggerministären ska ta konsekvenserna av detta eller komma igen med ett nytt förslag. Efter oenighet inom regeringen, avgå eller stanna, avgår Tryggers regering 18 oktober 1924.

Även om Trygger var stockkonservativ fanns en fråga där han stod på barrikaden: Kvinnors rättigheter.

Kvinnoforskningen har sedan länge lyft fram Elsa Eschelsson, Sveriges första kvinnliga jurist, och där har Ernst Trygger fått hänga med, i egenskap av hennes professor och lärare, som dessutom aktivt stred för att Eschelsson skulle få en professur i juridik.
---
Bland det bestående och väsentliga som den Tryggerska regeringen genomför är att man lägger fram behörighetslagen som antas av riksdagen, vilket innebär att kvinnor får tillträde till statliga ämbeten, undantaget präst och polis. Det framstår som lämpligt, rentav rättvist att lagen antas under Ernst Tryggers ledning, han tog upp frågan redan 1905.
---
Och på kulturens område finns också det som tillsammans med behörighetslagen får räknas in bland ministärens mest betydelsfulla beslut, det är regeringen Trygger som fastslår förutsättningarna för public service-radion

Men karriären är ej slut när Trygger avgår  1924. Han ingår, som utrikesminister i Arvid Lindmans andra ministär 1928-30. Avgår som ledamot av första kammaren 1933 vid 76 års ålder.
Han avslutar  som universitetskansler fram till 1937.

Rik som ett troll!
 År 1908 skaffar familjen godset Gregersboda i Roslagen cirka fem mil från Stockholm, 162 tunnland och ett "träslott" som arkitekten Ragnar Östberg får restaurera. Gregersboda förblir i Tryggerfamiljens ägo till dess Ernst Tryggers son Carl 1968 säljer det till skådespelaren Jarl Kulle.

Genom sitt giftermål 1891 med Signe Söderström blev Ernst Trygger mycket förmögen. Alla de ekonomiska umbäranden som svenska folket led från 1917 och framåt, avslutande med Kreugerkrasch och trettiotalsdepression berörde familjen föga.

Etiketter:

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home