onsdag, juli 13, 2016

I skuggan av Rom


Baksidestext:
Under århundradena kring vår tideräknings början dominerades Europa av det romerska riket. Det bredde ut sig runt Medelhavets båda sidor och sträckte sig ända upp till gränsen mot Skottland i norr. Men så långt som till Norden nådde aldrig den romerska expansionen. Däremot påverkades de människor som bodde i norr på många olika sätt av romersk kultur och det romerska sättet att leva. 

I denna bok berättar Kent Andersson, docent i arkeologi och en av landets främsta experter på området, den fascinerande historien om kontakterna mellan Norden och romarriket. Med utgångspunkt från arkeologiska fynd och undersökningar från främst Sverige kastas nytt ljus över en tidigare tämligen okänd epok. som i Norden präglades av stora förändringar. Romerska föremål och idéer spelade en stor roll i denna förändringsprocess. 

I skuggan av Rom spänner över mer än tusen år av romersk kulturpåverkan. Den börjar under 100-talet f.Kr. och slutar i väringagardets Konstantinopel under 1000-talet e.Kr.
Boken är rikt illustrerad. Från perioden finns ju i Norden inga skriftliga minnen. De föremål av romerskt ursprung som hittats, i främst stormannagravar, kan däremot härledas till beskrivningar och tolkningar i den latinska kanon. Mycket av det som hittats är emellertid förfärdigat i Norden -  men av hantverkare som fått sin skolning i Rom eller dess kolonier.

Jag har tidigare påpekat att att,e fter en noggrann introduktion till grekisk och romersk antik historia, även min generations historieläroböcker "hoppade över" den s.k. "folkvandringstiden. Detta är en bok som försöker täppa till luckan!


Etiketter: ,

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home