lördag, augusti 31, 2013

Moby Dick:2 Cetology

Första rapporten från läsandet av Moby Dick slutade med det korta kapitel 25: Postscript.
De följande 26 - 31, ss 120-137 berättar om hur fartyget ger sig ut på sin resa från Nantucket. Inledningsvis är det styrmännen som har befälet - det dröjer åtskilliga dagar innan Kapten Ahab dyker upp på kommandobryggan.
När jag så tänker;"Nu börjar det", blir det plötsligt tvärstopp igen:

Det 15 sidor långa kapitel 
spärrar vägen!

Cetology (from Greek κῆτος, kētos, "whale"; and -λογία, -logia) is the branch of marine mammal science that studies the approximately eighty species of whales, dolphins, and porpoise* in the scientific order Cetacea. Cetologists, or those who practice cetology, seek to understand and explain cetacean evolution, distribution, morphology, behavior, community dynamics, and other topics.
*porpoise=tumlare
I ett Wikipedaavsnitt betitlat:" Cetology och Moby Dick kan vi läsa":

The cetology of Moby-Dick is the zoological classification and study of the properties of whales (i.e. cetology) introduced by United States author Herman Melville in his 1851 novel Moby-Dick. Although the novel is a work of fiction, Melville included sequences of chapters concerned largely with an objective discussion of the properties of whales. The observations, voiced through the narrator Ishmael, were largely drawn from Melville's own first-hand experiences in whaling in the 1840s and include observations of various species from the order of Cetacea. The chapters in which Melville discusses whales in a scientific manner, though connected with the story of Captain Ahab and the Pequod, are often omitted in abridged versions of the novel. 

Dessa 15 sidor är förvirrande att läsa
MEN
tack vare Google
(Stackars  forna tiders läsare)
blir man  UPPLYST!:

"Cetology" reminds the reader that Melville came before Darwin. Ishmael tries to make sense of the diversity of whales, and he can only rely on the work of naturalists who lacked a theory of evolution to make sense of the mammalian features on what looked like fish. 

Plötsligt faller poletten ner...

dvs varför Melville beskriver valarna, särskilt THE Sperm Whale  (Kaskelot) som
LEVIATAN dvs  havsvidunder!


FÖLJ den spännande fortsättningen!

Etiketter: ,

2 Reflektioner:

Anonymous Ida skrev ...

Det är intressant att läsa dina reflektioner av boken farmor! När jag läste romanen, dök jag inte lika djupt som du: jag läste helt enkelt historien rakt upp och ner, och la inte särskilt mycket energi på att analysera som du. Du är mycket häftigare!

01 september, 2013 10:10  
Blogger den blyga skrev ...

Jag är framför allt pensionär!
DOCK
Jag har alltid läst på det här "långsamma" sättet. Det är därför jag under min yrkesverksamma tid inte hade fr.a ORK att efter dagens id läsa den stora världslitteraturen, det blev ju mest deckare och TV
MEN
nu kan jag ju ta igen det.
Life has it compensations.
Jag vill ju framför allt ta reda på VARFÖR en bok från 1850-talet om valfångst räknas till den STORA världslitteraturen...

01 september, 2013 11:50  

Skicka en kommentar

<< Home