torsdag, januari 31, 2013

Byaluren

I Viken finns en livaktig Byaförening. Denna har sedan 16 år ett medlemsblad.
BYALUREN
en tidning om livet i Viken 
Ovan framsidan på det 36te numret där man på sidan 3 kan läsa:
Byaluren XXL. Att Byaluren har vuxit kanske du redan har noterat. Numret i din hand är rekordtjockt och bjuder på 42 sidor Viken-kavalkad. Bakgrunden är helt enkelt en redaktionell förälskelse i vår bys alla små historier som förstås  bäst berättas i Vikens alldeles egen tidning, Byaluren
Nr i 1996
Ambassadör Gunnar Jarring och George Bush (USA:s president 89-93)
 utanför Vikens hotell 1971 (hotellet låg mitt emot Zermans kiosk)
 
 Inleds: Varför Byaluren?
Byaluren är utgiven av Vikens kultur-och byaförening ("Byalaget")
Vi vill tala om vad föreningen med stiftelser gör. Dessutom skall det finnas minst en läsvärd artikel som berör Viken. Vi är särskilt glada för att Gunnar Jarring - vår kända ambassadör och internationella medlare - vill hedra oss med att berätta om sina första skolår. - Fler berättare (muntligen eller skriftligen) om gamla Viken är välkomna att ringa ansvarige utgivaren (tel nedan)

Klicka på bilderna för förstoring och läsbarhet!

 Bara det att han från denna blygsamma början i lärdomssamhället kom till Akademin i Lund!
Där  började  han läsa turkiska eller snarare östturkiska - turkmeniska - troligen inspirerad av Sven Hedin.

Gunnar Jarring disputerade 1933 vid Lunds universitet med avhandlingen Studien zu einer osttürkischen Lautlehre, Studier i östturkisk ljudlära, och utnämndes samma år till docent i turkisk språkvetenskap där. Avhandlingen föregicks av en studieresa till kinesiska Turkestan. Efter disputationen reste han till Afghanistan, vilket låg till grund för Uzbek texts from Afghanistan Turkestan (1938) och en etnologisk undersökning av de turkspråkiga folken i det området. 1938 var han i Turkiet för att söka i arkiven efter material om de svensk-turkiska förbindelserna under Karl XII. 

När så andra världskriget bröt ut, och det efter något år visade sig att Turkiet, liksom Sverige lyckades hålla sig neutralt, svenska UD blev i desperat behov av en svensk som kunde tala turkiska, och den ende som kunde  uppletas var  den stillsamme lundensiske  docenten Gunnar Jarring...

1982 donerade den svenske diplomaten och språkvetaren Gunnar Jarring (1907-2002) sin unika samling av östturkestanska handskrifter till Universitetsbiblioteket i Lund. Denna rika samling av östturkestanska handskrifter är den tredje största i världen. Handskrifterna kommer från den muslimska världens utkanter i Centralasien, den moderna kinesiska provinsen Xinjiang, från städer som Kashghar och Yarkand, som ligger längs den gamla Sidenvägen.

Läs även

Etiketter: , , , ,

2 Reflektioner:

Blogger den blyga skrev ...

En mera lättläst version

31 januari, 2013 01:36  
Anonymous Ökenråttan skrev ...

Grattis på namnsdagen i går, Gunilla.

31 januari, 2013 17:28  

Skicka en kommentar

<< Home