onsdag, september 07, 2011

A rainy day...

Ibn Rushd (1126-1198) eller Averroes som han kallas i väst, bl.a. för sina kommentarer till Aristoteles.

A rainy day blir ju tidningen litet noggrannare läst. Torsdagen den 1 september hette Understreckaren "Filosoferna fick ge vika för profeterna"

MEDELTID Muslimsk filosofi, till stor del byggd på Platons och Aristoteles verk fick ett abrupt slut på 1400-talet. I två nya böcker granskas det hellenistiska inflyandet samt spänningen mellan tro och vetande och försöken att förena dem.
Från mina medicinska studier minns jag:
Avicenna spelade en avgörande roll för den islamiska upplysningsfilosofin. Han var också betydelsefull för Europa genom att förmedla det antika kunskapsarvet. George Sarton kallade honom för den mest kända vetenskapsmannen inom islam. 
Han har även kallats "den moderna läkarvetenskapens fader".
Mera minnesmateria:
PARACELSUS
När jag läste Dick Harrissons Stora döden minns jag att han påpekade att den muslimska världen, med Bagdad i spetsen, blev hårt drabbat av pesten.

Etiketter: , ,

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home