lördag, november 14, 2009

Förtjusande!

Förtjusande skulle moster Ebba ha sagt.
Nämligen om nedanstående musikprogram i Vikens kyrka. Församlingens organist Cecilia Alling (som också spelade på den gamles begravning) och en norsk trombonist Ole-Kristian Andersen framförde nedanstående program:
De började uppe på orgelläktaren med de tre första numren.
Sedan vandrade Ole-Kristian sakta upp till altaret framförande sin vän Svein Møllers :
Herre du som var før livets morgon.

Om detta berättade han sedan och presenterade i övrigt programmet på morsam norska. Trombon - basun har tradition som kyrkoinstrument sedan 1460. Han menade också att det fanns en stor släktskap mellan John Dowland och Michael Jackson!Särskilt Dowlands Come again framfördes utomordentligt av Cecilia Alling.
Titeln på Michael Jacksons Man in the mirror tog kyrkoherde Pernilla Håkansdotter som tema för aftonbönen:
1 Kor 13:12
Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.

Etiketter: , , , ,

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home