måndag, mars 20, 2006

Flow

Jag har fortfarande publiceringsbekymmer med min blogg!

Denna gång handlar det om att jag inte kan ladda ner bilder.

Därför blir det bara words, words words idag!

Om flow och utbrändhet

Hugo Lagercrantz, professor Astrid Lindgrens barnsjukhus i Barnläkaren refererar om ett föredrag av
Jeanne Nakamura som forskar om Flow:

Vissa ungdomar kan ägna större delen av sin vakna tid åt att träna för elitidrott, spela musik eller ägna sig åt dataspel. När de är som mest koncentrerade glömmer de att äta, svarar knappt på tilltal och struntar i vad som händer ikring dem. Samma fenomen kan ses hos t.ex konstnärer, forskare, författare och musiker. Fenomenet har kallats för flow och har beskrivits bl.a. av George Klein i hans essäer.

Psykologen Jeanne Nakamura från USA besökte Astrid Lindgrens Barnsjukhus den 26 januari och berättade om forskningen om flow.

När man befinner sig i detta tillstånd är man fullständigt koncentrerad på uppgiften och låter sig ej distraheras. Man är heller inte rädd för att misslyckas.
ADHD kan sägas vara motsatsen till flow, då man har oerhört svårt att koncentrera sig. Det är en fråga om awareness. Sannolikt tillfredsställer man hjärnans belöningssystem. Flow är relaterat till ens förmåga och en viss lagom grad av utmaning. Både för låga och för höga krav förhindrar flow.

Nakamuras forskning har visat att bara vissa ungdomar försöker uppnå detta tillstånd av flow. Det behövs ju naturligtvis en viss talang och kanske uppmuntran från föräldrar och omgivning. Motsatsen är att man ägnar sig mer åt lättsamma aktiviteter som TV-tittande, som kräver minimalt flow.


Vad är då flow ur neurobiologisk synvinkel? Det är inte helt osannolikt att det är ett liknande belöningssystem i hjärnan som man ser vid spelberoende, alkohol och drogmissbruk. Det mest använda njutningsmedlet i världen - nikotin - har sannolikt samma effekt. Detta är särskilt intressant, därför att nikotin stimulerar acetylcholinreceptorerna som kanske är den neurotransmittor som är mest involverad i medvetandeprocessen.


Sensmoralen av föredraget var naturligtvis att det gäller att försöka få barn och ungdomar att gå in för något positivt och känna lyckan av flow. Georg Klein framförde den intressanta teorin att det svenska fenomenet “utbrändhet” kanske beror på för litet utmaningar och flow, vilket gör att man går in i ett vegetativt tillstånd. I stället borde man kanske stimulera människorna mera, så att de går in för någon arbetsuppgift och upplever flow-känslan.

En reflexion :
Orientering - det är FLOW!

3 Reflektioner:

Blogger Cecilia N skrev ...

Först! Grattis till bloggen!

Eller är det så att utbrändhet handlar om ett aldrig sinande behov av mycket flow? Ett obegränsat/ökande behov av framgångsdrogen?
Att man vill ha bekräftelse och vet att man får den via görandet.

Har man då dåligt självförtroende lägger man på lite extra för att vara säker att få det.

En större trygghet i att man duger och att även någorlunda utförda uppgifter duger ger en lugnare person med mindre utbrändhetsbenägenhet.
Tror jag.

20 mars, 2006 11:05  
Blogger ashok skrev ...

hi...as u said, i cant read swedish..but I surely enjoyed the pictures...have a nice day and hope the blogger problem gets fixed soon...

thanks for visiting my blog...
bye

20 mars, 2006 11:33  
Blogger den blyga skrev ...

Cecilia n: Välkommen till min blogg!

Under min studietid hade vi muntliga tentamina. En professor tenterade liggande. Han hävdade:"Man ska inte stå när man kan sitta och inte sitta när man kan ligga. Man ska bara anstränga sig till sitt yttersta i två situationer nämligen
- när man befinner sig i livsfara och
- när man absolut inte kan låta bli!"

Den senare varianten är ju exempel på "flow-aktivitet"
Skillnaden med de ansträngningar som leder till utmattningsdepression är att det inte är verksamhet som man VÄLJER av LUST, utan just för att få bekräftelse...
" Man är heller inte rädd för att misslyckas....
...Flow är relaterat till ens förmåga och en viss lagom grad av utmaning. Både för låga och för höga krav förhindrar flow."

Visst har vi ett ansvar som föräldrar och lärare att ge barn bekräftelse och stimulera till LAGOM utmaningar!

20 mars, 2006 16:44  

Skicka en kommentar

<< Home