söndag, mars 19, 2006

Bergvärme, slutrapport;

eller
Det gäller att ha tur här i världen !
Denna blogg skulle publicerats 17 mars - men blev försenad på grund av ERROR 550;
Det gör ju nu inget - den fortsatta kylan gör den lika aktuell!)

Historik:
Vi flyttade till egen villa med oljeeldning 1966.
1 kubikmeter olja kostade cirka 200 kr - en spottstyver.
1971 flyttade vi till ett 3 gånger så stort hus "med god ventilation".

Det var inte förrän oljekrisen 1974 vi började fundera på våra värmekostnader.

Den första åtgärden var att minska oljeanvändningen - vi gick från 9 till 5 kubikmeter.
Sedan kopplade vi in en elpatron och kryssade mellan olja och el alltefter priset.
1992 installerade vi Energikasetter i 3 eldstäder.

I samband med pensioneringen kunde Pers intresse för ved få fullt utlopp.


Dessutom skaffade vi oss en luftvärmepump 1993. Dessa 3 åtgärder
1. sänka innetemperaturen till 17-19 grader
2. vedelda punktvis
3. luftvärmepump
reducerade oljeåtgången till cirka 2 kubikmeter/år.

Men sedan pajade luftvärmepumpen 2001. " OK vi värmer vidare enligt ovan - det får duga vår tid ut."

Men sedan har ju världspolitiken och miljöpartiet fått oljepriset och elpriset att stiga till svindlande höjder - en prisstegring på olja med 5000 %. När sedan den nyinförda obligatoriska tankrengöringen, resulterade i att vi inte fick godkänt fattade vi det heroiska beslutet att installera bergvärme à 228'000 .

Vi har ju redan den 26 februari rapporterat om den nästintill outhärdliga hetta vi tyckte vi hade de första dagarna. Efter litet vridande på åtskilliga rattar - och nu i den här vargavintern! - är vi mer än belåtna.
Den första elräkningen har anlänt - det är ju fortfarande inte billigt,men vi har sänkt kilowattåtgången med 2/3!
Till och med rören är bättre lämpade än de tidigare när vi varit ute och löptränat!

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home