lördag, juni 24, 2006

Vår midsommarNu blommar det!
Ja, dvs Hyllen.Till vänster 9 juni, till höger i går. Första satsen är redan fixad (se recept i bloggen 10 juni)


The same procedure as every year:
Först picnic på ängenSedan kläs midsommarstången (stommen, en pinne och två gamla cykelhjul förvaras under året i Lundins carport.)

Under denna process kunde mannen i orange (MÅNS) livfullt berätta om förmiddagens drama i Viken:
En ÄLG


hade förirrat sig ner på Norra stranden, sprungit ut på 111:an och slutligen utmattad uppsökt Sandkullen. Måns hörde 2 gevärsskott,och då han hittade platsen möttes han av 5 (fem) poliser, 2 (två) djurambulanser och 3 (tre jägare).

Trots att detta tilldrog sig bara 100 m från huset hade vi inte en AAANING..

Dags att starta dansen
(Sandkullen ligger omedelbart bakom huset i bakgrunden)

Vår spelman Olle Meijer som alltid på plats.
Efter dansen sjunger vi traditionsenligt unisont Idas sommarvisa och Visa vid vindens ängar.
I år hade Lisa (7) begärt Du gamla du fria. Så den sjöng vi i givakt!
Sedan gick var och en till sig och midsommarsupé.


1 Reflektioner:

Blogger den blyga skrev ...

Finns det någon särskild anledning till din bildning:

1.Jag hade förmånen att 1947, efter inträdesprov(!) starta på Högre elementarläroverk för Flickor. Det hade sedan 1800-kallt funnits ett Gossläroverk, men där släpptes vi flickor aldrig in - men staden fäder var 1939 redo att satsa på ett Flickläroverk.
Detta läroverk drog till sig synnerligen dugliga och besjälade pedagoger av båda könen - vi bars fram till mogenhetsexamen på deras entusiastiska axlar. Vad jag t.ex lärde mig av min historielärarinna i vad som i dag motsvarar 9:an skulle jag nog kunna doktorera på idag!
2. ...som något kulturyrke: NEJ
3. eller är det ett stark inneboende intresse som med åren bildat dig?

Jag har ett mycket starkt auditivt minne - vad jag en gång HÖRT minns/mindes(det är litet sämre numera) jag för alltid.
Jag gynnades av den idag så föraktade katederundervisningen

Sedan finns det ett inneboende intresse en kunskapstörst. Glädjen över att VETA och FÖRSTÅ t.ex tidsaxlar, sammanhang. De idag så föraktade årtalen hjälper en ju att förstå att vissa saker hände SAMTIDIGT
Sedan är det nog så att vi som har en bas av reell kunskap, och med år vid Lundaakademin i ryggsäcken "Lundaskepticismen", har ett övertag över den unga generationen när det gäller att VäRDERA det som finns att hitta på Google - långt ifrån allt är ju "Gospel´s truth" dessutom hittar man om man VET att det finns något att finna - som t.ex det här med St Hans - Lukas 1:36 kunne jag ju inte i förrgår!

24 juni, 2006 15:17  

Skicka en kommentar

<< Home