torsdag, mars 23, 2006

Farsot

På Vikens Gamla kyrkogård ligger sjökaptenerna och skepparna tätt.medan de mera obemärktas gravvårdar står lutade mot kyrkogårdsmuren.
Där hittade jag strax vi flyttat in på 70- talet min mormors yngste brors gravvård!
På den mossbelupna stenen står :
Agard Nilsson
1897-1918

Klicka gärna för noggrannare studium!

Min mormor levde ännu och kunde än en gång målande beskriva hur hon, boendes i Helsingborg, fick bud om Agards hastiga bortgång. Han tjänstgjorde som gesäll hos "smeden Ryberg". Han gick och lade sig till synes frisk, men befanns på morgonen död.

Min mormor, Anna, fick, själv influensasjuk, ordna med hästskjuts till Viken i snöyran och ordna med begravning.

Vi undrade över hur en pojke från Hå i Småland kunde hamna i Viken?
Några år senare fick vi förklaringen:
I Viken fanns en cykel-och leksaksaffär som hette Rybergs. Våra pojkar frekventerade etablissementet ofta!
Så en dag frågade vi innehavaren, " Rybbe" som han benämndes av barnen, om han kände till något om "smeden Ryberg". Vi förklarade varför vi var intresserade.
Rybbe blev tyst en stund - och svarade sedan: "Jo, smeden Ryberg var hans far - och Agards död var hans starkaste barndomsminne - han hade 6-årig fått i uppdrag att "purra" den försovne drängen - men funnit honom död på knä bredvid sängen!"
Hans far var för övrigt bördig från Södra Ljunga - några mil ifrån Hå!
Södra Ljunga är för övrigt även Per Henrik Lings födelseplats, komministerbostället finns ännu kvar.


Spanska sjukan var en svår epidemi eller pandemi av influensa som bröt ut i Madrid (därav namnet) i maj 1918, under slutskedet av första världskriget. Spanska sjukan spred sig över världen på ungefär fyra månader. I november 1918 nådde den Japan Över världen insjuknade 500 miljoner människor, varav mellan 20 och 40 miljoner dog.

I en nyutkommen bok av den amerikanske vetenskapsjournalisten John Barry " The Great Influenza" har siffran höjts till 50 - 100 miljoner, ca 5 % av världens befolkning. Han menar också att sjukdomen startade i USA. Den första rapporten kom från Fort Riley i Kansan den 11 mars 1918, ett utbildningsläger för 26 ooo amerikanska soldater som skulle sändas ut i första världskriget.

Vid midsommar 1918 konstaterades det första fallet i Sverige och under 1918 rapporterades 516.013 fall eller 9 % av hela befolkningen, varav 27.379 dödsfall. Därutöver kan ett stort antal icke rapporterade sjukfall ha förekommit.

Man vet numera att " The Great influenza" som spanskan kallades i USA var en aviär influensa d.v.s. fågelinfluensa.

Det är sannolikt det mest aggressiva virus som mänskligheten mött, båda efterföljarna - asiaten 1957 som anses ha krävt fem miljoner dödsoffer och Hongkong 1968, då en miljon avled, var betydligt mildare.

Etiketter:

2 Reflektioner:

Blogger Lotten Bergman skrev ...

Spanska sjukan däckade min farfar -- som dock överlevde och gifte sig och fick barn som gifte sig och fick barn. Och där är vi idag.

22 mars, 2006 22:50  
Blogger den blyga skrev ...

Det ovanliga med detta virus är också att det främst drabbade unga friska 20-30åriga MÄN!

24 mars, 2006 07:32  

Skicka en kommentar

<< Home