torsdag, januari 06, 2011

Das Lesen: Axel Munthe

Den 20 december skrev jag:
Efter det började jag läsa En osalig ande, Bengt Jangfeldts biografi över Axel Munthe. När jag så läst tre kapitel om hans liv fram till han 19-årig åker till Paris upptäcker jag att jag nog måste läsa om Boken om San Michele först....
Sedan har jag under hela julhelgen läst och läst. Varje kväll efter vederbörligt julfirande, isläggningsstudium och ev TV-tittande har jag läst några kapitel  parallellt i de båda böckerna.
Boken om om San Michele läste jag första gången som 17-åring inför vår resa till Italien 1953, en resa som ochså innehöll ett besök på Capri och då främst Anacapri och San Michele
Denna bild är till visshet gränsande sannolikhet tagen just på San Michele...i slutet av juli 1953
Vi hade ingen kamera med - den här bilden blev mig tillsänd av en engelsk ung man vi träffade.
Bengt Jangfeldt har skridit mycket omsorgsfullt till verket. Han har av Munthes familj fått tillgång till personlig korrespondens, som han ner till minsta "tvättnota" studerat och sammanställt för att detaljerat beskriva AM:s väg från att den 31 oktober 1857 blivit född i Vimmerby till att den 11 februari 1949 dö på Stochholms slott.
Axel Munthe värjde sig hela livet mot att bli avbildad så det finns få bilddokument från hans  92-åriga innehållsrika liv.

För att förmedla berättelsen om Axel Munthes person och långa, märkliga liv krävs mer än ett blogginlägg. Bengt J. behövde 672 finstilta, tättsatta pocketbokssidor för sin redogörelse.
Det är först 1930, när Munthe är 73 år som "Boken om San Michele" kommer ut på svenska (utgavs först i en engelsk version 1929)
Det blev den bok av en svensk författare som funnit den största spridningen under 1900-talet!

Han dör 1949, testamenterar egendomen San Michele till Svenska staten och förordnar att den skall förvaltas av Svenska institutet i Rom. Den 16 juni 1950 grundades den statliga Stiftelsen San Michele, med syfte att gynna de kulturella förbindelserna mellan Sverige ich Italien.

Villan San Michel rymde redan från början två verksamheter - den fungerade både som gästhem för stipendiater och som museum. Stipendiaternas bodde i foresterian och, från mitten av 1950-talet i nyuppförda lägenheter på vinberget därbakom.

Föga anade jag att när jag var där 1953 det knappt hade börjat!


När Axel Munthe, 19-årig, avreste för studier i Frankrike var det på grund av att han börjat hosta blod=insjuknat i tuberkulos och ordinerades att vistas på sydliga breddgrader.
 Jag inskjuter här ett påpekande för sena tiders barn: Tuberkulos är en sjukdom som följt människan sedan urminnes tider - påträffats hos egyptiska mumier och behandlats av Hippokrates. Det är först på 1900- talet som kunskaperna om sjukdomen genom RÖNTGEN, BCG-vacination och antibiotika lett till att det bland en befolkning som Sveriges inte längre är ett folkhälsoproblem. Då, 1876, då Munthje befaras ha insjuknat, var sannolikheten för snar död  erfarenhetsmässigt 50%. Detta i kombination med hans personliga läggning kan ju förklara mycket av hans livsval.

Han återvände först 67 år senare!
Undantagandes korta ferievistelser i Sverige
 
Jag tillgriper artikeln i Nordisk Familjebok för att göra en kort sammanfattning inför följande utläggningar:

Etiketter: , , ,

2 Reflektioner:

Anonymous En djefla man skrev ...

Jag kanske kan åka dit med stipendium från Författarförbundet?

08 januari, 2011 10:18  
Blogger den blyga skrev ...

JAAA!
Det kommer mera d.v.s. boken En osalig ande ger stoff till ytterligare 3, kanske 4 inlägg.
Apropos din VURM för krig: AMs hållning under första världskriget är intressant: Trots att han var Drottning Victorias personliga läkare tog han bestämt avstånd från TYSKLAND - var ju anglofil - drog sig tillbaka på Capri under tiden.
Det blev ju svårare under ANDRA eftersom Mussolini då ställde upp på Tysklands sida.
FÖRRESTEN bör du läsa "Boken om San Michele" och profilera ditt skriftställeri så att du får ökad chans till ett stipendium!

08 januari, 2011 16:49  

Skicka en kommentar

<< Home