tisdag, mars 10, 2015

Das Lesen XXXI

Det har ju gått riktigt bra med läsandet i vår - jag är ifas= so far 10 böcker 
SAMTIDIGT
håller jag ju på med att försöka sortera bokbeståndet
Utöver alla högar, lådor och tidigare insorterade böcker
HAR JAG JU
 AKUTHYLLAN
Där står böcker sedan flera år som jag ska läsa "snarast"
Där står t.ex sedan åtskilliga år Augustinus bekännelser
Bland mitt nya sorterande finner jag så Alf Ahlbergs:
AUGUSTINUS den första moderna människan
ETT lämpligt projekt.
Jag har börjat på Alf Ahlbergs  genomgång:
(Den är utgiven 1952 så AA:S uppfattning om "flertalet" gäller ju förmodligen inte längre)

Förord
Augustinus namn torde hos flertalet frammana bilden av en gammal dammig "kyrkofader", som på sin höjd kan intressera en teolog men saknar all aktualitet för en vanlig nutidsmänniska. Mycket få är väl de, som anar vad han betytt, icke blott för kristendomens och den kristna kyrkans utformning utan för hela vår västerländska kulturs uppkomst och prägel, Därmed har han för oss ett intresse, som sträcker sig långt utöver de teologiska stridsfrågornas eller den kyrkohistoriska forskningens trånga gränser. Ingen som hyser något intresse för vår västerländska kulturs framtid kan undgå att fängslas av den tid, vari den först skapades. och i denna skapelse spelar Augustinus en central roll.

Följ den spännande fortsättningen!

Etiketter: ,

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home