söndag, november 16, 2014

Det knallar...

Del 4 av Jolos 
anmäldes 31 december 2013
NU
när höstmörkret sänkt sig och höstrusket så sakteliga infunnit sig
har det äntligen blivit  tid för femman.

När jag redovisade läsningen av del 3, 1921-1930 skrev jag:

Som jag redan berättat är det en njutning att ta del av hans initierade sammanfattning om vad som egentligen hände och varför, och kunna ana hur det  senare  påverkade vad som skedde. Han har verkligen tagit del av de avslöjanden som kommit om kommunismens och fascismens framväxt i Ryssland, Kina, Italien och Tyskland, men även bakgrunden till  den äventyrliga ekonomin med 1923 års  deflation i Tyskland och börskraschen i USA " den svarta torsdagen" 24 oktober 1929.

När det gäller del 5 1941-50 blir det ännu mera påtagligt! Genom att jag ju själv upplevde världskriget och kunde ta del av efterkrigsdebatten, kalla kriget etc blir det ännu mer intressant att ta del av Jolos djupgående beskrivning av vad som EGENTLIGEN skedde
- hur Hitler lyckades trollbinda ett helt folk till det bittra slutet
- lyckas mobilisera dess medverkan i judeutrotningen
- initierad information om kriget i NordAfrika - med Rommels och framför allt Montgomerys insatser
- händelserna vid östfronten och slutet vid Stalingrad
- "Samarbetet" mellan Roosevelt, Churchill och Stalin
-  Mussolinis nedgång och fall
- det återstående kriget mot Japan och beslutet om atombomben
- Nürnbergprocessen
 - nylonstrumpor...
 - Stalins svek mot löften om fria val i det "befriade" Östeuropa (Påminner osökt om Putins beteende)
 - de Gaulle och Sartre i det befriade Paris
 - Tyskland uppdelning i Väst och Öst
-  Palestina : " Problemen i mellersta Östern var ett av de olyckligaste arven från Englands koloniala glansperiod.---Ur dilemmat sökte England rädda sig genom att helt enkelt ge sig av. Den 14 maj 1948 upphörde dess mandat över Palestina och de engelska polisstyrkorna och trupperna lämnade landet.
 - Indiens frigörelse
 - Marshallhjälpen
 - Kina och Japan
 - Mac Arthur
 OCH
slutar abrupt
från och med den sista veckan av 1950-talet rasade ett nytt krig - i princip mellan Kina och USA. I USA trodde övervägande del av allmänheten och många i Washington att det tredje världskriget stod för dörren. Strax före jul reste generalen Dwight Eisenhower som Atlantpaktens överbefälhavare till Paris. En känsla av omedelbar fara härskade. På nyårsnatten, 1940-talets sista, satte kineserna igång en våldsam offensiv. Under ropet "Kill G.I. rusade de kinesiska soldaterna fram
På några veckor hade Kina - som sedan sekelskiftet varit en oformlig landmassa, prisgiven åt inbördeskrig och kaos - etablerat sig som en världsmakt. I detta hot slutade 1940-talet och började 1950-talet

Det blir att snarast gå igång på del 6!


Etiketter:

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home