tisdag, november 05, 2013

I Växjö 2

Kusin Hans har ju haft hög uthållighet när det gäller yrkesutövandet!

De sista åren har han tjänstgjort i Tromsö, Norge.
Fyllda 75 är han dock ej längre anställningbar därstädes


Han har nu kunnat ägna all sin energi åt sitt konstnärsskap.
Det började i våras i Båstad,
för att således avslutas med en utställning i Växjö Domkyrka.
Den gamle och jag avlade vid Millenieskiftet ett synnerligen minnesvärt besök  därstädes.
Då gjorde Erik Höglunds glasskulptur stort intryck
varför det kändes naturligt att starta vår rundvandring vid denna.
 Vi gick medsols. Bilderna kom i åldersordning...
 med denna först.
Texten uppe i centrum är:

En människas dagar äro såsom gräset
 hon blomstrar såsom ett blomster på marken. 
  När vinden går däröver, då är det icke mer
 och dess plats vet icke mer därav.
Psaltaren 103 vv 15-16

Jag får plötsligt ett behov av att veta 
NÄR
Detta underbara diktverk som är 
Psaltaren
 kom till:

En del av psalmerna kan stamma från den tidiga kungatiden, 9-700-talen f.Kr., och det anses troligt att många av dem verkligen utgjort sång- och körtexter, inte ursprungligen dikter för läsning. I somliga av dem förekommer inströdda ord som tycks syfta på musik, t ex "med mitt strängaspel" eller "Sela" som finns med isolerat i ett stort antal psalmer och saknar säker förklaring (eftersom ytterst litet äldre fornhebreisk text finns bevarad utanför Gamla testamentet; ordet Sela är ett s k hapax legomenon). Det har ibland tolkats som ett stödord för "instrumentalt mellanspel".
Se även


Etiketter: , ,

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home