måndag, oktober 18, 2010

Lords of the bow 1:2

I september gav jag mig i kast med den 542 sidor långa andra delen av fem om Djingis khan, eller Genghis som han benämnes i mitt engelskspråkiga exemplar. Den  är indelad i två delar.

Del 1 (265sid) inleds med ett bibelcitat:
Jeremia (620-ca 580 f.Kr)  
50:41:
Se, ett folk kommer från norr,
ett väldigt rike och mäktiga konungar reser sig vid världens bortersta hörn.
De bär båge och sabel, de är grymma och utan förbarmande.
Med ett larm likt havets dån drar de fram till häst, rustade för strid.

och handlar om hur G. slutligen får även uighurerna med som vasaller, och med de förenade stammarna inklusive kvinnor och barn, korsar Gobiöknen för att anfalla Xi Xia-riket.
Uighurernas khan, Barchuk, har verkat som köpman i gränstrakterna, kan prata kinesiska och är intresserad av böcker och konst. Djengis yngste bror Temuge är inget krigarämne utan avdelas att läras upp som shaman och diplomat.
Efter sexton dagars ridande och nästan urdrucket vattenförråd når de slutligen gränsbergen där de dock hejdas av en del av den kinesiska muren. Med list lyckas de lura bevakarna så att de kan  passera genom en port och ut på det bördiga området kring huvudstaden Yinchuan. Även denna omges av en mur . Trots ihärdiga  försök lyckas mongolerna inte forcera den. Slutligen blir det öppen kamp på fälten utanför staden som Genghis och hans armé vinner överlägset. Fredsförhandlingarna med kung  Rai Chiang slutar med att denne erbjuder sig ingå en pakt mot Chin-dömet och vara  vasall under G., ge årlig tribut, och slutligen erbjuder han  sin yngsta dotter som gemål till Genghis.

Denna erövring är historiskt belagd, skedde 1209 e.Kr

Innan Genghis drar sig tillbaka till hemtrakterna för vintern skickar han ut en expedition bestående av sina två yngsta bröder  Khasar och Temuge tillsammans med en xia-soldat, Ho Sa, han begärt som "lån" för ett år. Denne kan ju tala chin. Deras uppdrag är att ta sig till staden Baotou för att där finna yrkesfolk som kan lära ut konsten att ta sig förbi kinesernas stadsmurar. Genghis utrustar dem med rikligt med guld och silver för att kunna köpa sig denna kompetens.

Khasar vill helst rida, men Ho Sa inser att detta skulle direkt avslöja dem  som inkräktare. De köper plats på en pråm på Gula Floden. Den sluskige kaptenen heter Chen Yi . I veckor glider de sakta fram mot målet. Khasar, som presenterats som stum muslim (för att förklara hans bristande språkkunskaper) otrivs utomordentligt.
TILLS
de blir angripna. De har ju dessförinnan insett att Chen Yi inte är den fattige enkla båtbefälhavare han ger sken av, utan förmodligen har en dyrbar last, troligen smuggelgods. Khasars stridsduglighet kommer väl till pass! Han blir populär bland manskapet efter att med sin undangömda pilbåge  på kort tid  ha oskadliggjort angriparna. Det beskrivs hur han åtminstone lär sig att svära på chin.

Väl framme i Boutou  hjälper dem Chen Yi att komma in i staden undan de vaktande kejserliga soldaterna, och att köpa sig en mästermurare, och undkomma ut på stäppen igen. Efter flera dagars vandrande kommer de ifatt en grupp resande som har hästar de kan stjäla och kan fortsätta ridande resan hemåt.

Följ den spännande fortsättningen!

Etiketter:

2 Reflektioner:

Anonymous Mongolietråttan skrev ...

Den där borde jag kanske läsa - jag som nämligen har varit i Mongoliet. Vackert var det där och inte som i andra länder som jag har besökt. Var annars bor folk i jurt mitt i huvudstaden? Till exempel.

20 oktober, 2010 18:05  
Blogger den blyga skrev ...

Läs först!
Sedan har jag just varit i Istanbul med dess Topkapi, som en engelsman, Jason Goodwin, i sin bok Horisontens härskare menar är ett tältläger i sten!
Till skillnad från Peter Englund tycker jag den är mycket roande
Det kan nog ha litet med manligt och kvinnligt tänkande och göra....

Rapporteringen från vår resa startar 22/10.
Har Råttan varit i I.?

20 oktober, 2010 23:08  

Skicka en kommentar

<< Home